Echipa

Adrian Ionașcu

Doctor în biologie a lucrat în 30 de granturi și contracte de cercetare derulate în ultimii 25 de ani în calitate de membru în echipa de cercetare, expert sau manager de proiect și a participat la realizarea a 37 studii de evaluare de mediu. A realizat în anii 2004-2005 primul studiu de telemetrie din România pe specii de pești de talie mică, pe baza unei burse pentru tineri cercetători UNESCO-MAB. A fost expert sturioni și expert ihtiolog în proiectul ”Monitorizarea impactului asupra mediului a lucrărilor de îmbunătăţire a condiţiilor de navigaţie pe Dunăre între Călăraşi şi Brăila, km 375 şi km 175” (ROMOMED) prin care s-au capturat, marcat și urmărit prin telemetrie peste 300 de sturioni sălbatici în perioada 2011-2017.