Ghidul verde

Alianță Pentru Pădure a făcut un Ghid pentru managementul spațiilor verzi din București

Asociația Alianță Pentru Pădure a anunțat joi, 08.12.2022, în cadrul unei conferințe de presă susținută la Hotelul Ambasador din Capitală, lansarea lucrării ”Ghid pentru managementul spațiilor verzi și al parcurilor din București”. ”Ghidul verde”, așa cum a fost numit, mai pe scurt, acest proiect, este rodul unei activități intense de peste doi ani, cu o etapă finală de trei luni…

Asociația Alianță Pentru Pădure în parteneriat cu Primăria Municipiului București

”Ghid pentru managementul spațiilor verzi și al parcurilor din București”. Lucrare elaborată de Asociația Alianță Pentru Pădure în cadrul proiectului înregistrat cu nr. DROSP 85087/23.06.2022, având titlul ”Elaborarea unui ghid privind managementul și soluțiile tehnice adecvate pentru extinderea suprafețelor acoperite cu vegetație forestieră în Municipiul București ca răspuns la provocările de mediu actuale” – Proiect finanțat de Primăria Municipiului București…

Cadrul legal al Ghidului Verde

În elaborarea metodologiilor care să poată maximiza potențialul spațiilor verzi din mediul urban trebuie avute în vedere cel puțin următoarele elemente de ordin legislativ: – Agenda 2030: unul din cele 17 obiective din cadrul Agendei 2030, adoptată în anul 2011, în cadrul Summit-ulului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Durabilă, se referă la restaurarea și promovarea utilizării durabile a ecosistemelor terestre, gestionarea…

Începutul unui București verde

Prezentul “Ghid pentru managementul spațiilor verzi și al parcurilor din București” (numit în continuare „Ghidul verde”) reprezintă rezultatul colaborării dintre asociația Alianță Pentru Pădure (APP) şi Primăria Municipiului București (PMB), având ca scop furnizarea metodologiei necesare elaborării strategiei de gestionare și extindere a suprafețelor acoperite cu vegetație forestieră din municipiul București, în vederea susținerii atingerii standardelor și țintelor propuse sau…

Scopul Ghidului Verde

Proiectul ”Elaborarea unui ghid privind managementul și soluțiile tehnice adecvate pentru extinderea suprafețelor acoperite cu vegetație forestieră în Municipiul București ca răspuns la provocările de mediu actuale” a pornit de la presiunile cu care se confruntă mediile urbane din România, în special Bucureștiul cu privire la lipsa multor dintre spațiile verzi, amplasarea teritorială, tipologia lor și managementul acestora. Problemele sunt…

Necesitatea dezvoltării unei metodologii pentru Administrarea Spațiilor Verzi

Ritmul accelerat de creștere a populației globale și revoluția tehnologică care caracterizează ultimul secol au determinat o expansiune rapidă a orașelor, multe centre urbane devenind adevărate megalopolisuri. Concentrarea resurselor și a oportunităților în aceste medii urbane atrag milioane de oameni, astfel se estimează că până în anul 2050, peste 70% din populația globului va locui într-un mediu urban. Paradoxal, nivelul…

Nevoia de extindere a suprafețelor acoperite cu vegetație forestieră în București

În ultimii 50 de ani a existat o conștientizare, din ce în ce mai mare la nivelul statelor occidentale, că soluțiile la majoritatea problemelor de mediu din marile centre urbane rezidă în eficientizarea consumului de energie și materiale și în eliminarea deșeurilor, precum și în modificarea modelelor de dezvoltare urbană în vederea stopării extinderii sau chiar reducerii infrastructurilor „gri” impermeabile…

Publicul țintă și actorii implicați

Înțelegerea noțiunii de pădure urbană, descrierea și evaluarea stării ecosistemelor urbane actuale, înțelegerea factorilor care influențează furnizarea serviciilor ecosistemice și identificarea nevoilor populației din mediul urban, reprezintă etape esențiale pentru administrarea spațiilor verzi care să contribuie la maximizarea exploatării potențialului spațial al infrastructurii verzi a orașelor și la asigurarea dezvoltării durabile a orașelor. Ghidul de față vizează în principal sprijinirea…

EVALUAREA SITUAȚIEI ACTUALE A SUPRAFEȚELOR ACOPERITE DE VEGETAȚIE FORESTIERĂ DIN BUCUREȘTI

Potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, suprafața spațiului verde din Municipiul București a scăzut în ultimii 30 de ani (INS, 2022). Dinamica anuală a suprafețelor verzi scoate în evidență o creștere începând cu anul 2014 însă, dacă se păstrează aceeași dinamică din ultimii 30 de ani, tendințele estimate până în anul 2030 sunt tot negative.  Raportând dinamica suprafețelor…

Bucureştiul, sub 26 de metri pătraţi de spațiu verde pe cap de locuitor

Bucureştiul se află sub limita de spaţiu verde setată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi încalcă legislaţia naţională de mediu privind asigurarea unui spaţiu verde de minimum 26 de metri pătraţi pe cap de locuitor. În ultimii 25 de ani, suprafaţa spaţiilor verzi din Bucureşti s-a redus cu circa 7%, arată INS, în timp ce la nivel european creşterea este…