Despre noi

Pădurea românească acoperă o treime din suprafața totală a țării, dar domeniul forestier, deși vital pentru stat, este considerat încă o ”cenușăreasă”. De 30 de ani, acesta este sectorul economic care nu primește deloc atenția cuvenită din partea autorităților, cu atât mai puțin fonduri și legi care să ajute la dezvoltarea acestuia și la sporirea efectelor benefice pe care pădurea le oferă atât din punct de vedere economic, cât și social, cultural.

Noi, cu asociația Alianță Pentru Pădure, ne implicăm cu fapte concrete, realizate de profesioniști, pentru ca obiectivele pădurii românești să se schimbe. Oferim suport, în special autorităților, astfel încât pădurile de stat să treacă de la o administrare bazată pe eficiență economică la un management sustenabil îndreptat către dezvoltare durabilă, protejarea biodiversității, îmbunătățirea calității mediului.

Pentru ce milităm

Pădurea, suport esențial pentru biodiversitate

Alianță Pentru Pădure este o asociație neguvernamentală care reunește sub aceeași strategie organizațiile care au ca principal obiectiv protejarea pădurii, îmbunătățirea calității mediului, mișcarea ecologică, dezvoltarea durabilă.

Alianță Pentru Pădure propune și implementează proiecte de reconstrucție forestieră, accesând fonduri europene.

Alianță Pentru Pădure contribuie la accesul la informare corectă și profesionistă pentru implicarea tinerilor în descoperirea și îndrăgirea celei mai frumoase și mărețe creații ale naturii: pădurea. Luptăm, prin acțiuni specifice de educare, pentru formarea și dezvoltarea conștiinței forestiere la români.

Alianță Pentru Pădure militează pentru ca autoritățile, dar și societatea, să înțeleagă și să impună acte normative și reguli astfel ca lemnul produs de pădurea românească să fie procesat superior, transformat în mobilă sau alte produse finite, nu retezat și comercializat direct buștean sau cherestea.

Considerăm că pădurea trebuie tratată nu doar ca o sursă de lemn sau ca zonă pentru activități de relaxare, ci și ca un suport esențial pentru biodiversitate, astfel încât orice activitate admisă în pădure trebuie să respecte acele câteva reguli elementare pentru ca această biodiversitate să fie cât mai puțin afectată. În acest sens, este esențială menținerea conectivității între zonele împădurite pentru a menține migrația cât mai liberă a faunei.