Echipa

Daniela Mândru

Daniela Mândru este cadru didactic gradul I, licenţiată în drep și istorie. Este absolventă a unui master în drept internațional și a unor cursuri și studii postuniversitare de specialitate în sistemul educational. Își desfășoară activitatea ca și profesor pentru învâțământul primar și gimnazial. Are o experiență de peste 30 de ani în învățământ, este coordonator de Proiecte și Programe Educative, Școlare și Extrașcolare, precum și al Consiliului Elevilor. Este autoare a unor cărți și auxiliare didactice, publicând și numeroase articole în cărți și reviste de specialitate. Are un nivel înalt de expertiză educațională fiind un pilon și un model pe care copiii îl urmează cu drag.