Echipa

Florin Gongu

Florin Gongu este inginer constructor, specializarea Instalații. A lucrat peste 20 de ani în presă. A publicat mii de articole, atingând o varietate largă de subiecte, inclusiv din domeniul silviculturii. Masterand în comunicare managerială. În prezent, lucrează în cadrul SC Totul Verde SA, la biroul de comunicare. Militant al curentelor ecologiste și al protejării pădurilor, prin acțiunile voluntare la care a participat.