Reconstrucția ecologică a terenurilor degradate și semidegradate la nivelul UAT-urilor

Reconstrucția ecologică a terenurilor degradate și semidegradate la nivelul UAT-urilor din România folosind, pentru identificarea, cartarea și compoziția de specii, tehnici de teledetectie satelitară.

Rezultatele unei cercetări recente indică existența în țara noastră a unor suprafețe de teren neutilizabil de aproximativ 3,3 milioane hectare, aflate în stare de degradare ori virane, după ce activitățile pe care le susțineau au fost de mult abandonate. Aproape jumătate de milion de hectare sunt deja disponibile pentru împădurire, fiind ocupate de vegetație forestieră pionieră. Aducerea acestor terenuri în circuitul ecologic, economic și social, potrivit principiilor de dezvoltare durabilă, poate fi făcută prin împădurire și o serie de programe de reconstrucție forestieră, având în vedere beneficiile acestor acțiuni recunoscute la nivel național și internațional. Studiile de specialitate relevă faptul că o nouă abordare privind realizarea unor programe de împădurire în funcție de specificul speciilor și al ecosistemelor respective (printr-o compoziție optimă de specii adaptată ariilor supuse restaurării) poate aduce beneficii suplimentare, contribuind astfel la reducerea semnificativă a nivelului emisiilor de substanţe poluante și eliberarea în atmosferă a unei cantități sporite de oxigen. În plus, localitățile pe raza cărora se află aceste suprafețe împădurite vor putea beneficia de toate acele bunuri și servicii pe care le livrează un ecosistem forestier sănătos. Mai mult, prin programe științifice de împădurire, suprafața națională a fondului forestier poate spori cu cel puțin 15-20%.

Obiective – Față de programele clasice de împădurire, abordarea noastră este radical diferită. Proiectul adună la un loc domenii diferite de activitate pentru realizarea unei hărți interactive validate a terenurilor degradate și semidegradate (neutilizate și abandonate), personalizată pentru fiecare UAT din România. Pornim de la ideea că ariile degradate au nevoie de soluții diferite de împădurire în funcție de specificul speciilor și al ecosistemelor respective. În acest sens, vom elabora prima hartă interactivă din România care va oferi soluții științifice cu privire la speciile de arbori care ar trebui să fie folosite la împădurire în funcție de specificul zonelor. Harta va avea în vedere disponibilitatea terenurilor pentru împădurire, constând din terenuri abandonate și neutilizate și caracteristicile locale specifice, cum ar fi coordonatele geografice, formele de teren, condițiile pedoclimatice, condițiile meteorologice locale și nivelul de poluare. Rezultatele acestei hărți ar fi planurile de împădurire, luând în considerare impactul lor economic, social și ecologic local. Mai mult, prin intermediul unor analize econometrice, proiectul își propune să realizeze un model care să analizeze evoluția calității aerului în funcție de suprafețele împădurite prin identificarea unei formule optime de împădurire pe specii și creștere a calității aerului. În baza acestui model se vor realiza proiecții referitoare la modul în care vor arăta ariile actualmente degradate, peste un anumit număr de ani, implicit avantajele economice, sociale și de mediu, ca efect al acțiunilor de amenajare prin împădurire intreprinse în prezent. Acest aspect va ajuta factorii decidenți în luarea mai facilă a deciziilor privind programele de împădurire propuse.