Prezentul “Ghid pentru managementul spațiilor verzi și al parcurilor din București” (numit în continuare „Ghidul verde”) reprezintă rezultatul colaborării dintre asociația Alianță Pentru Pădure (APP) şi Primăria Municipiului București (PMB), având ca scop furnizarea metodologiei necesare elaborării strategiei de gestionare și extindere a suprafețelor acoperite cu vegetație forestieră din municipiul București, în vederea susținerii atingerii standardelor și țintelor propuse sau impuse de entități internaționale din care România face parte. Ghidul nu înlocuieşte cele mai bune practici din domeniu, ci trebuie înţeles ca o clarificare practică a situației actuale și ca un punct de pornire în procesul de înverzire a municipiului București și a zonelor sale limitrofe.

Cele două entități mai sus menţionate vin în sprijinul autorităților locale interesate care își doresc extinderea infrastructurilor verzi și creșterea implicită a suprafaței de spațiu verde pe cap locuitor și, totodată, creșterea calității aerului și a bunăstării vieții tuturor celor care locuiesc și beneficiază de spațiile administrate public.

Prezentul Ghid Verde conține și status quo-ul suprafețelor verzi din municipiul București, având și un set de recomandări metodologice şi considerente tehnice necesare, atât pentru organizarea, cât şi pentru documentarea acestei activităţi.

Informațiile și recomandările cuprinse în acest Ghid Verde reprezintă linii directoare de acțiune, nefiind exhaustive şi nici complete, ele trebuind să fie analizate şi adaptate de la caz la caz, cu solicitarea suportului tehnic de specialitate necesar.

Un bun administrator va avea în vedere conținutul acestui Ghid Verde şi va ține cont de recomandările cuprinse în conținutul său, acestea reprezentând un minim necesar pentru asigurarea unei infrastructuri verzi corespunzătoare condițiilor urbane și de mediu actuale.

Proiect realizat cu sprijin de la bugetul local al Municipiului București. Conținutul acestui proiect nu reflectă neapărat poziția Primăriei Municipiului Bucureți/Consiliului General al Municipiului București și nu implică nicio responsabilitate din parte Autorității Finanțatoare.

Tags:

Leave a comment