Echipa

Paula Nichitov

Paula Nichitov este cadru didactic gradul I, licenţiată în științe economice. Este absolventă a unor cursuri și  studii postuniversitare de specialitate în sistemul educational. Își desfășoară activitatea ca profesor responsabil de structură de învățământ. Are o expertiză educațională bogată, cu mai mult de 20 de ani vechime în învățământul românesc. Este autoare a mai multor cărți și articole, participând la mai multe acțiuni metodice în calitate de coordonator de centru metodic.