Proiectul ”Elaborarea unui ghid privind managementul și soluțiile tehnice adecvate pentru extinderea suprafețelor acoperite cu vegetație forestieră în Municipiul București ca răspuns la provocările de mediu actuale” a pornit de la presiunile cu care se confruntă mediile urbane din România, în special Bucureștiul cu privire la lipsa multor dintre spațiile verzi, amplasarea teritorială, tipologia lor și managementul acestora. Problemele sunt reale și au confirmat necesitatea elaborării acestui ghid. Într-un astfel de demers, ghidul are scopul de a furniza metodologia necesară elaborării strategiei de gestionare și extindere a suprafețelor acoperite cu vegetație forestieră din municipiul București, în vederea atingerii standardelor și țintelor propuse sau impuse de entități internaționale din care România face parte. Țintele asumate (exemplu: 26 m2/locuitor) reprezintă atingerea unor obiective cantitative, neavând valențele calitative care să sprijine atingerea nivelelor de sustenabilitate ecologică a mediilor urbane.

În acest sens, cantitatea de spațiu verde, înțelegând suprafețele acoperite cu vegetație, trebuie să îndeplinească o serie de criterii precum:

1). accesibilitatea publicului;

2). funcționalitate;

3). inter-conectivitate;

4). furnizarea serviciilor ecologice/ecosistemice;

5). viabilitate;

6). adaptarea la condițiile biogeografice locale.

Pentru ca spațiile verzi urbane să poată îndeplini aceste criterii este necesar ca acestea să beneficieze de o strategie de planificare eficientă, participativă și care să integreze concepte actuale (exemplu: infrastructuri verzi urbane – UGI, soluții bazate pe natură – NBS etc.), nu doar din punct de vedere semantic în documentele oficiale, ci practic la nivelul orașului.

Studiile recente indică faptul că majoritatea autorităților locale, dar și publicul larg din România percep aceste concepte drept „neologisme” pentru noțiunea de „spații verzi”, considerând că aceste tipuri de infrastructuri au rol preponderent estetic și recreativ (Gavrilidis, Popa et al. 2020) .

Astfel, demersul de a realiza prezentul ghid are scopul de a furniza metodologia necesară elaborării strategiei de gestionare și extindere a suprafețelor acoperite cu vegetație forestieră din municipiul București, în vederea atingerii standardelor și țintelor propuse sau impuse de entități internaționale din care România face parte.

Într-un astfel de context, ghidul aduce o serie de clarificări și oferă informații și soluții susținute științific care, odată implementate, vor conduce, per ansamblu, la sporirea calității vieții din mediul urban bucureștean.

Proiect realizat cu sprijin de la bugetul local al Municipiului București. Conținutul acestui proiect nu reflectă neapărat poziția Primăriei Municipiului Bucureți/Consiliului General al Municipiului București și nu implică nicio responsabilitate din parte Autorității Finanțatoare.

Tags:

Leave a comment