Misiune

Conștientizarea importanței pădurilor în societatea românească

Importanța educației pentru conservarea ecosistemelor

Pentru a contribui la creșterea gradului de conștientizare a rolului pădurilor și științei pădurilor în construirea unei societăți durabile, bazată pe o narațiune științifică, care se adresează în special mass-media, factorilor de decizie, tinerilor, spre educarea acestora.

Politici publice, confirmate științific, pentru a oferi societății noi provocări și oportunități

line

Pentru a crește relevanța și impactul cercetării în domeniul pădurilor asupra politicilor publice din domeniul forestier și sprijinirea factorilor de decizie și a profesioniștilor din domeniu să facă tranziția către o economie circulară, bazată pe biotehnologii.

O zonă ambițioasă de cercetare și inovare forestieră

Calitate superioară a mediului înconjurător

Pentru a oferi diferitelor organizații de gen, de cercetare forestieră, dar și oamenilor de știință, capacități și infrastructură pentru a-și maximiza impactul științific și societal. Folosind o abordare globală, multidisciplinară, Alianță Pentru Pădure dorește să îmbunătățească starea actuală a pădurilor, să asigure o calitate superioară a mediului înconjurător și să crească echitatea în comunități. Pentru a face acest lucru, efectuăm cercetări inovatoare, dezvoltăm capacitatea partenerilor noștri și angajăm activ un dialog cu toate părțile interesate pentru a prezenta politicile și practicile care afectează pădurile și oamenii.

Implicare

Ne implicăm cu fapte concrete, realizate de profesioniști, pentru ca obiectivele pădurii românești să se schimbe.

Cum te poți implica