Echipa

Laurențiu Ciornei

Doctor în economie, licenţiat în drept, jurnalism şi silvicultură, absolvent al unor studii postuniversitare în leadership și managementul resurselor umane, respectiv managementul mediului și dezvoltare durabilă, Laurenţiu Ciornei este cercetător științific la Centrul de Biodiversitate al Academiei Române, în cadrul Departamentului Biodiversitate silvică şi protecţia ecosistemelor forestiere. Este autor și coautor al mai multor cărți de specialitate, inclusiv al unui capitol dedicat ecosistemului forestier în lucrarea „Cartarea ecosistemelor degradate şi semidegradate”, apărută în 2018 la Editura Academiei Române și care, în 2020, a primit premiul Academiei Române.
Înainte de a intra în cercetare, Laurenţiu Ciornei a lucrat, vreme de 25 de ani, în mass-media, fiind expert în comunicare.