Înțelegerea noțiunii de pădure urbană, descrierea și evaluarea stării ecosistemelor urbane actuale, înțelegerea factorilor care influențează furnizarea serviciilor ecosistemice și identificarea nevoilor populației din mediul urban, reprezintă etape esențiale pentru administrarea spațiilor verzi care să contribuie la maximizarea exploatării potențialului spațial al infrastructurii verzi a orașelor și la asigurarea dezvoltării durabile a orașelor.

Ghidul de față vizează în principal sprijinirea autorităților locale în procesul de luare a deciziei cu privire la evaluarea, planificarea, managementul și mentenanța suprafețelor acoperite cu vegetație forestieră. Documentul propune o abordare integrativă prin care sunt implicați toți factorii interesați în procesul de luare a deciziei, astfel încât deciziile administrative și rezultatele acestora să fie aliniate nevoilor și cerințelor întregii comunități. Implicarea întregii comunități pe diferite paliere ale procesului de luare a deciziei garantează eficientizarea procesului administrativ din cadrul Primăriei Generale a Municipiului București și în același timp sporește calitatea vieții urbane prin beneficiile aduse sectoarelor socio-economice și mediului. Astfel, documentul de față identifică și propune ca următorii actori să fie implicați pe lângă Primăria Generală și Primăriile de Sector în strategia de gestionare și extindere a suprafețelor acoperite de vegetație forestieră (Figura 1).

Figura 1. Actorii implicați în procesul de luarea a deciziilor ce vizează extinderea suprafețelor verzi

A. Etapa de evaluare

În cadrul acestei etape (Figura 2) trebuie analizată în detaliu, din punct de vedere calitativ și cantitativ, situația suprafețelor acoperite cu vegetație forestieră. În această etapă sunt identificați următorii actori care sunt necesari a fi implicați pe lângă autoritățile locale:

 1. Echipă pluridisciplinară de experți cu expertiză în domeniile: silvicultură, biologie/ecologie, peisagistică, geografie, teledetecție, economie, sociologie și alergologie atestată prin criterii științifice, recunoscute la nivel național și internațional.
 2. Reprezentanți ai instituțiilor publice: responsabili cu gestionarea spațiilor verzi din cadrul Primăriei Generale și a Primăriilor de Sector; reprezentant RNP – Romsilva; reprezentant al Direcției Regionale de Statistică București; reprezentant al OCPI București;

Figura 2. Etapa de evaluare

B. Etapa de planificare

În cadrul acestei etape (Figura 3) se stabilesc direcțiile de extindere și intervenție a rețelei de suprafețe acoperite cu vegetație forestieră în baza rezultatelor și recomandărilor elaborate în Etapa de Evaluare. În această etapă sunt identificați următorii actori care sunt necesari să fie implicați pe lângă autoritățile locale:

 1. Grup experți cu expertiză în domeniul silvic; planificare teritorială; juridic, peisagistică, urbanism coordonați de Arhitectul Șef;
 2. Societate civilă (asociații reprezentative pentru cartiere, grupuri vulnerabile etc.);
 3. Agenți economici interesați (agenți economici interesați de dezvoltarea infrastructurilor verzi urbane);
 4. Investitori interesați (persoane fizice sau entități dispuse să finanțeze proiecte în anumite condiții);
 5. Proprietari de terenuri.

Figura 3. Etapa de planificare

C. Etapa de implementare

În cadrul acestei etape se fac investițiile din proiectul rezultat în Etapa de Planificare și votat de Consiliul General și Consiliile de Sector. În această etapă sunt identificați următorii actori necesar a fi implicați pe lângă autoritățile locale:

 1. Grup experți cu expertiză în domeniul silvic; construcții; juridic, peisagistică, urbanism coordonați de Arhitectul Șef;
 2. Agenți economici (implicați în dezvoltarea infrastructurilor verzi urbane);
 3. Proprietari de terenuri;
 4. Investitori (persoane fizice sau entități care finanțează investițiile în infrastructuri verzi urbane);
 5. Societate Civilă.

Figura 4. Etapa de implementare

D. Etapa de mentenanță

În cadrul acestei etape (Figura 5) se asigură mentenanța investiției realizată în Etapa de Implementare. În această etapă sunt identificați următorii actori care trebuie să fie implicați pe lângă autoritățile locale:

 1. Agenți economici cu responsabilități în mentenanța infrastructurilor verzi urbane;
 2. Societatea civilă;
 3. Proprietari terenuri.

Figura 5. Etapa de mentenanță

E. Etapa de monitorizare

În cadrul acestei etape (Figura 6) se asigură monitorizarea investiției realizată în Etapa de Implementare. În această etapă sunt identificați următorii actori care trebuie să fie implicați pe lângă autoritățile locale:

 1. Grup de monitorizare format din reprezentanți ai INDS – Marin Drăcea; expert biolog/ecolog; expert alergolog; reprezentant DSP București;
 2. Societatea civilă;
 3. Autorități competente – poliție locală; jandarmerie.

Figura 6. Etapa de monitorizare

1.4. Obiective principale a căror implementare poate conduce la maximizarea exploatării potențialului spațial al infrastructurii verzi a municipiu

Față de programele clasice de împădurire, abordarea din acest Ghid este diferită. Ariile urbane au nevoie de soluții diferite de împădurire în funcție de gradul de poluare, factorii perturbatori, efectele schimbărilor climatice, specificul speciilor și al ecosistemelor respective. Trebuie avută în vedere disponibilitatea terenurilor pentru împădurire și caracteristicile locale specifice, cum ar fi coordonatele geografice, formele de teren (expunerea față de soare, de exemplu), condițiile pedoclimatice, condițiile meteorologice locale și nivelul de poluare. Planurile de reconstrucție a vegetației forestiere și conservare a biodiversității vor avea în vedere inclusiv impactul economic, social și ecologic local. Mai mult, obiectivele trebuie să țintească efectuarea unor analize econometrice, pe baza cărora să se identifice formula optimă de reconstrucție forestieră, pe specii, care să contribuie la reducerea emisiilor și la diminuarea efectelor schimbărilor climatice. În baza acestui model se pot formula proiecții referitoare la modul cum vor arăta ariile urbane actuale, peste un anumit număr de ani, implicit avantajele economice, sociale și de mediu, ca efect al acțiunilor de amenajare, prin reconstrucția vegetației forestiere, pe baze științifice, întreprinse în prezent. Acest model trebuie să devină o unealtă utilă pentru toți factorii de decizie, atunci când intră în discuție programele de reconstrucție a vegetației forestiere și de conservare a biodiversității.

Proiect realizat cu sprijin de la bugetul local al Municipiului București. Conținutul acestui proiect nu reflectă neapărat poziția Primăriei Municipiului Bucureți/Consiliului General al Municipiului București și nu implică nicio responsabilitate din parte Autorității Finanțatoare.

Tags:

Leave a comment